ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
บริษัทจำลองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิธีการดำเนินงานจะเหมือนกับบริษัทจริง มีเป้าหมายการดำเนินงานระเบียบวิธีทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะบริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะกรรมการของคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มจัดขึ้นมามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 23 รุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นประสบความสำเร็จมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

บริษัทจำลอง

  • ไม่พบข่าว