การสืบค้นผลสำรวจ

ชื่่อผลสำรวจ
เนื้อหา

 

ผลสำรวจ > 2551 > ชาวกรุงเทพฯ เห็นว่ารัฐบาลควรจะรีบแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันมากกว่าการแก้รัฐธรรมนูญ

ชาวกรุงเทพฯ เห็นว่ารัฐบาลควรจะรีบแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันมากกว่าการแก้รัฐธรรมนูญ

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยสอบถามจากคนกรุงเทพฯ จำนวน 1,347 คน จากทุกอาชีพ ระดับการศึกษา อายุ และเพศ ซึ่งผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

1. ชาวกรุงเทพฯ ต้องการให้รัฐบาลรีบดำเนินการแก้ไขเรื่องราคาน้ำมันโดยเร็วที่สุด คือ ร้อยละ 37.1 รองลงมาร้อยละ 28.7 ต้องการให้แก้ไขเรื่องค่าครองชีพของประชาชน ส่วนที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น
2. ชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ 30.9 คิดว่า รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้นานไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 24.1 คิดว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน และมีเพียงร้อยละ 16.7 เท่านั้นที่คิดว่าจะอยู่ได้เกิน 1 ปี
3. ชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ 38 เห็นด้วยกับการประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่หลังจากที่การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปและคุณจักรภพ เพ็ญแข ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีแล้ว มีชาวกรุงเทพฯ เพียงร้อยละ 28 ที่เห็นด้วยกับการประท้วงดังกล่าว
4. ชาวกรุงเทพฯ ถึงร้อยละ 59 ไม่แน่ใจ ว่ารัฐบาลจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งโดยใช้จำนวน ส.ส. 96 คนของพรรคพลังประชาชน มีเพียงร้อยละ 21 เท่านั้นที่คิดว่ารัฐบาลจะขอแก้ไขด้วยวิธีดังกล่าวแน่นอน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 คิดว่ารัฐบาลไม่กล้าขอแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้ง

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร ผู้รับผิดชอบ
ดร.อภิชัย อภิชาตบุตร ผู้รับผิดชอบ

ปี

2551

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน

818 ครั้ง___

ผลสำรวจอื่นๆ