โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center


ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็น (ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวัง) ของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download 

ลิ้งค์ตอบแบบสำรวจ

Go to top of page