การสืบค้นงานวิจัย

นักวิจัย
ชื่องาน/คำสำคัญ

 

ผลงานวิจัย > 2544 > การวิเคราะห์งานวิจัยสหกรณ์ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2541

การวิเคราะห์งานวิจัยสหกรณ์ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2541

บทคัดย่อ

-

Abstract
นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพร อภิชนาพงศ์

สังกัด

เศรษฐศาสตร์

คำสำคัญของโครงการ

ปีที่เสร็จ

2544

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน

551 ครั้ง

ไฟล์ฉบับเต็ม

ผลงานวิจัยอื่นๆ