• introduction

          ยินดีต้อนรับสู่ DPU COOOL PRINT โรงพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ให้บริการด้านงานพิมพ์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ใหม่ล่าสุดทั้งแบบดิจิตอลและแบบออฟเซ็ต ซึ่งทำให้เราสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายประเภท เช่น หนังสือ,ตำราเรียน,เอกสารคำสอน,วารสาร,แผ่นพับ,โปสเตอร์,เมนู,นามบัตร,บัตรเชิญ,โปสการ์ด,ส.ค.ส., กล่องบรรจุภัณฑ์,ถุงกระดาษ,ปกซีดี /ดีวีดี,รับผลิตซีดี /ดีวีดี และงานพิมพ์แบบ Personalize นอกจากนั้นแล้วยังรับงานบริการอื่นๆ เช่น ถ่ายสำเนา,พิมพ์งานสีและขาว-ดำ,เย็บเล่ม,เข้าห่วง,ไสกาว,ออกแบบงานพิมพ์และบริการด้านสิ่งพิมพ์อื่นๆ สามารถสั่งพิมพ์งานได้ทั้งในบริมาณมากและแบบ On Demandสั่งเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ  เราเปิดให้บริการสั่งงานออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รองรับความต้องการด้านงานพิมพ์ที่หลากหลายของ คณาจารย์, บุคคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของบุคลากรในโรงพิมพ์ และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก ฟูจิ ซีร็อกซ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่คุ้มค่าเราพร้อมที่จะให้บริการด้านการพิมพ์อย่างสมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด