DPU กูรูธุรกิจ

ตอนที่ 21 ธุรกิจมาการอง

รายการ DPU กูรูธุรกิจ ช่วงกูรูเศรษฐกิจ 1 พ.ย. 56 ตอน 1/3 ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประเด็นที่นำเสนอ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ในการทำ ธุรกิจ ขนมหวาน Homemade เจาะลึกเทรนด์การทำขนมหวาน ให้ประทับใจวัยรุ่น รวมทั้งหลักการบริหาร และแนวทางในการประกอบธุรกิจให้ครองใจลูกค้­าได้ในระยะยาว

รายการ DPU กูรูธุรกิจ ช่วง พาดูกูรูธุรกิจ 1พ.ย. 56 ตอน 2/3 ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชญานี ช้างหลำ อิศราคาร อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แขกรับเชิญ คู่รักนักธุรกิจ คุณ ภาม ทองใยบัว คุณ อนัญญา แปลกสิริ เจ้าของธุรกิจ Almondmeal ประเด็นเรื่อง การทำธุรกิจขนมหวาน macaron ที่เริ่มจากการขายออนไลน์สู่การขายแบบเดลิ­เวอร์รี่

รายการ DPU กูรูธุรกิจ ช่วงกูรูขั้นเทพ 1 พ.ย. 56 ตอน 3/3 ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แขกรับเชิญ คุณ วัชรินทร์ เมฆา General Manager DPU Place Hotel ประเด็นที่นำเสนอ ธุรกิจ เบเกอร์รี่ Bakery การเตรียมความพร้อมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณ­ฑ์ และหลักโภชนาการ เพื่อเปิดธุรกิจ ขนมหวาน Bakery ในฝัน หน้าตาสวย รวยรสชาติ ดูสะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และที่สำคัญ คือ ผู้ให้บริการต้องเป็นกันเองกับลูกค้า