ห้องอาหาร DPU Cafe


           ห้องอาหารระดับโรงแรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือแขกผู้มาเยือน