ผู้บริหารหน่วยงานสายงานทรัพยากรบุคคล


 

ดร. พสุธิดา ตันตราจิณ

  • ผู้อำนวยการ

น.ส.ชโลทร บุญหนุนเทศ

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกลยุทธ์งานบุคคล

 

นายธาริน พองชัยภูมิ

  • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการงานบุคคล