ฝาชีขันหมาก

                                     

ประโยชน์ของฝาชี :  ใช้สำหรับครอบอาหารคาว หวาน เพื่อป้องกันแมลงต่างๆ ลงไปในอาหาร