ใต้ร่มพระบารมีสี่ภาคสยาม

           

 

การแต่งกาย

 

 

เนื้อเพลง

ปี่พาทย์ทำเพลงล่องน่านใหญ่ (นำ 2 เที่ยว)

(ภาคเหนือ)                 ร้องเพลงล่องน่านใหญ่

           นบพระเดชนวมินทร์ปิ่นสยาม                       เทิดพระนามเหนือใจไทยทั้งผอง

แปดสิบสี่พระชนม์พรรษาใต้ฝ่าละอองฯ                   พระคุณครองป้องปกพสกไทย

(ภาคใต้)                      ร้องเพลงตารีกีปัส

             พระองค์ทรงเกื้อเกล้า                 ให้ประชาเนานิราศภัย

หลากน้ำช้ำชอกใจ                                 ขจัดภัยให้ร่มเย็น

สิ่งของพระราชทาน                                 ช่วยชาวบ้านล้วนจำเป็น

ทุกสิ่งทรงเล็งเห็น                                  ดับทุกข์เข็ญด้วยปรานี

(ภาคอีสาน)                  ร้องเพลงภูไท

ไปเย้อไปไปโห่เอาชัยเอาส้อง (ซ้ำ)            ไปโฮมพี่โฮมน้องไปร่วมแซ่ซ้องสดุดี

ชาวเมืองอับจนไทยทุกคนลำบาก    (ซ้ำ)                  อีสานแสนยากหลากล้วนทุกข์ทวี

ชาวบ้านโศกเศร้าเอาพระทัยมาช่วย  (ซ้ำ)                 กินอยู่ทรงอำนวยช่วยทั่วธาตรี

โครงการพระพิทักษ์คอยปกปักรักษา  (ซ้ำ)                ปวงชนทั่วหน้าพึ่งเมตตาพระบารมี

ประชาเปี่ยมสุขสร่างทุกข์เปรมปรีดิ์  (ซ้ำ)                  พระคุณอุ่นชีวีคือศักดิ์ศรีไผทไทย

(ภาคกลาง)                    ร้องเพลงนางนาคแปลง

อัญเชิญคุณพระสยามเทวาธิราช            คุ้มครองชาติศาสน์กษัตริย์นิรัติศัย

เพื่อพระพันโรคาพาธปราศปวงภัย                        ธำรงในเศวตฉัตรจิรัติกาล

ปี่พาทย์ทำเพลงสี่ภาค

อาจารย์สุวรรณี   ชลานุเคราะห์  -  ที่ปรึกษา

หม่อมราชวงศ์อรฉัตร  ซองทอง - ประพันธ์บทและประดิษฐ์ท่ารำ       

อาจารย์สมาน  น้อยนิตย์  -  บรรจุเพลง