การขอยืมอุปกรณ์และการเช่าชุดการแสดง

การขอยืมอุปกรณ์และการเช่าชุดการแสดง

 

           ►  ข้อกำหนดในการขอยืมอุปกรณ์ของศูนย์วัฒนธรรม

                          -  Download แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์

            ► ข้อกำหนดในการเช่าชุดการแสดง

                          -  Download แบบฟอร์มการเช่าชุดการแสดง