ห้องแสดงศิลปวัตถุ

 

 

เครื่องสีข้าว

เครื่องสีข้าว

สุ่ม

 

โทรศัพท์

เตารีด

ตู้ไม้แบบที่ 1

 

ตู้ไม้แบบที่ 2

ตู้ไม้แบบที่ 3

 

หีบเสื้อผ้า

 

ภายในหีบเสื้อผ้า

 

 

เครื่องคิดเลข

 

 

เครื่องคิดเลขไฟฟ้า

นาฬิกา

แจกัน

 

 

 

แจกัน

                                  BACK     NEXT