การติดต่อศูนย์ฯ

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 544 , 549 , 353
Fax : 02-5896513