ภาพกิจกรรม

งานเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2552

งานเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2552 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552