ภาพกิจกรรม

งานเลี้ยงต้อนรับผู้เชิญพระไตรปิฎก

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล