ภาพกิจกรรม

งานน้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี