ภาพกิจกรรม

งานรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ณ พิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์