ภาพกิจกรรม

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ส.ค.56

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑-๑ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์