ภาพกิจกรรม

สัมมนางานวัฒนธรรม 29 ส.ค.56

สัมมนางานวัฒนธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑-๑ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์