ภาพกิจกรรม

งานเพชรยอดมงกุฏ 25 ส.ค.56

งานเพชรยอดมงกุฏ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์