ภาพกิจกรรม

งานแถลงข่าวเพชรยอดมงกุฎ

งานเพชรยอดมงกุฏ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์