ภาพกิจกรรม

งานพิธีน้อมเกล้า ฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์