เตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย


เมื่อก้าวเข้ามาสู่การเป็นน้องใหม่ของมหาวิทยลัย แน่นอนนะคะ นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ถึงการปรับตัว ปรับใจ ปรับความรู้สึก เพื่อก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่อีกใบหนึ่ง และพร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ที่รออยู่เบื้องหน้า ที่จะเป็นบันไดสำคัญของการก้าวขึ้นสู่การเติบโตอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนั้งเอง

การเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะเรียนรู้อยู่ในมหาวิทยาลัย จนถึงวันแห่งความยินดีที่สุด ที่ได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สง่างามนั้น อาจจะไม่ง่ายจนเกินไปนัก ดังนั้น เรามาสร้างความพร้อมในการเป็นนักศึกษาที่ดี และมุ่งมั่นสำเร็จเป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าพร้อมความภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติของเรา ด้วยการเป็นผู้ที่ “ดูดี พูดดี และจิตใจดี” ค่ะ

  • ดูดี ด้วยการแต่งกายในชุดนักศึกษาที่สุภาพ และถูกต้องตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย มองดูสะอาดเรียบร้อย เมื่อเครื่องแต่งกายดีแล้ว ก็ตามมาด้วยการดูแลใบหน้าและผมให้สะอาด รวมไปถึงการระมัดระวังดูแลเรื่องเล็กน้อยๆ เช่น กลิ่นกาย พร้อมเพิ่มเสน่ห์ด้วยรอยยิ้ม ก็จะทำให้นักศึกษาดูดีได้แล้วค่ะ

  • พูดดี เป็นนักศึกษาที่น่ารักได้ ด้วยการประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานของความอ่อนน้อม พูดจาด้วยน้ำเสียงที่น่าฟัง แจ่มใส และชัดเจน เลือกใช้คำพูดที่สุภาพ รู้จักการทักทายผู้อื่นก่อน รู้จักกาละเทศะ และระดับของบุคคลที่เราสนทนาด้วยเสมอ

  • จิตใจดี หมั่นมองโลกในแง่ดี มีมิตรไมตรีกับเพื่อนฝูง รู้จัการแบ่งปัน การมีน้ำใจ ห่วงใยเพื่อนๆ คนที่มีจิตใจดี จะแผ่ความสุขไปยังผู้อยู่ใกล้ชิด ทำให้มีเสน่ห์น่าคบหาอยู่เสมอค่ะ

รูปลักษณ์ภายนอกเป็นจุดเริ่มต้นของความน่าสนใจ การมีสัมพันธภาพที่ดี มีเพื่อนฝูง ครั้นเราเอื้อนเอ๋ยวาจา ผู้ฟังก็จะรู้สึกดี และต่อมาเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงจิตใจที่ดีงามของเรา เขาก็จะคบเราเป็นมิตรแท้ได้ยาวนาน

ก่อนจากกันวันนี้ มีข้อคิดดีๆ จากรุ่นพี่ คณะศิลปศาสตร์ที่เพิ่งจบจากการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ได้ฝากข้อคิดให้แก่น้องใหม่ด้วยค่ะ “หวังว่าน้องใหม่ทุกคนจะใช้เวลาที่มีอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่ามากที่สุด น้องๆ แบ่งเวลาเรียน และเวลาผ่อนคลาย ให้ลงตัวด้วยนะครับ ...อย่าลืมให้ความสำคัญกับโครงการดีๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่น้องๆ ด้วยนะครับ” หวังว่านักศึกษาน้องใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันทุกคน จะบริหารเวลาอย่างฉลาดและเกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดเพื่อก้าวออกไปเป็นบัณฑิต มธบ.ที่สง่างาม และประสบความสำเร็จได้งานที่ดีทุกคนค่ะ


ที่มา : ศรันยา  สารากรบริรักษ์ มธบ.สัมพันธ์ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์