เตรียมให้พร้อมก่อนหางานง่ายกว่า


การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในปัจจุบันนี้ เจ้าของกิจการ หรือองค์การ ได้ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความพร้อมทางการศึกษา หรือความพร้อมทางด้านวิชาชีพแล้ว ยังมีหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านอื่นประกอบด้วย เช่น ด้านบุคลิกภาพ ด้านความคล่องตัว รวมถึงการเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี วันนี้ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีข้อแนะนำค่ะ

ผู้ที่จะไปสมัครงาน ควรจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม โดยเริ่มฝึกเตรียมตัว ตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษานะคะ ผู้ที่มีความพร้อมมากกว่า จะมีความได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่ได้เตรียมพร้อมด้านใดเลย เริ่มแรกคือการหาแหล่งงานนะคะ

วิธีหาแหล่งงาน มีดังต่อไปนี้ค่ะ

  • สอบถามจากคนใกล้ชิด ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนรู้จัก

  • ทาง Internet, Social Media, Application

  • ศูนย์จัดหางาน (E-job Center) ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

  • โฆษณาในหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์

  • ฝ่ายแนะแนวของสถาบันการศึกษาต่างๆ

  • หนังสือสมัครงาน

  • การจัดงาน วันนัดพบแรงงาน

  • สำนักงานจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง

เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ สุขภาพต้องดูแข็งแรง สดชื่น แจ่มใส มีบุคลิกภาพที่น่าเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นในตนเอง ที่สำคัญต้องมีสัมมาคารวะ รู้จักการแสดงความเคารพที่สวยงาน และมีมารยาท

สุภาพบุรุษ ควรสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดตาหรือสีอ่อน ผูกไท ซึ่งไม่ควรมีลวดลายหรือสีฉูดฉาด กางเกงควรเป็นสีเข้ม แบบสุขภาพ ไม่ควรสวมกางเกงยีนส์ไปวันสัมภาษณ์งาน ถุงเท้า รองเท้า ดูสะอาดเรียบร้อย ทรงผมสุภาพ และไม่เปลี่ยนสีผมแหวกแนวตามแฟชั่นเกินไป

สุภาพสตรี ควรสวมชุดที่ดูสุภาพเป็นทางการ อาจสวมสูทบาง สีสุภาพ กระโปรงไม่สั้นจนเกินงาน เครื่องประดับไม่ควรรุงรัง ไม่สวมกำไลข้อเท้า ในบางตำแหน่งงานควรสวมกระโปรง และถุงน่องให้ดูเรียบร้อย ดูเป็นมืออาชีพ

ควรไปถึงก่อนเวลาสัมภาษณ์งานอย่างน้อย 15 นาที และควรศึกษาเส้นทางก่อนวันจริง

เตรียมข้อมูลให้พร้อม  ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการศึกษา ข้อมูลตำแหน่งงานที่จะสมัคร ข้อมูลองค์กรที่สมัคร รวมถึงความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมตัวในการหาแหล่งงาน การเตรียมตัวในวันสัมภาษณ์งาน ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานนำมาฝาก ประการสำคัญผู้เตรียมตัวทำงานต้องมีการฝึกฝนตนเอง ให้พร้อมอยู่เสมอ การมีภาพลักษณ์ที่ดูดี การรู้จักสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับผู้ที่จะได้งานทำค่ะ

ผู้สัมภาษณ์บางคนอาจจะมีวิธีสัมภาษณ์ ที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เผลอเปิดเผยจุดอ่อนของตนออกมา อาจมีการตั้งคำถามวกวน ถามย้ำหรือยั่วยุให้เกิดอารมณ์โกรธ ผู้รับการสัมภาษณ์จึงต้องเป็นผู้สามารถควบคุมอารมณ์และกิริยาให้ดีในการตอบคำถาม มิเช่นนั้น อาจตกหลุมพรางของผู้สัมภาษณ์ได้ ประการสำคัญ อย่าลืมการไหว้ การกล่าวสวัสดี เพื่อเป็นการเปิดการสนทนา การกล่าวขอบคุณ และการไหว้ เมื่อจบสัมภาษณ์งาน


ที่มา : ศรันยา  สารากรบริรักษ์ มธบ.สัมพันธ์ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์