บุคลิกภาพที่ดีกับความพอเพียง


เคยมีคนตั้งคำถามว่า "การมีบุคลิกภาพที่ดีหมายถึงอะไร" การมีบุคลิกภาพที่ดีคือ การที่คนคนหนึ่งแต่งกายสวยงามตามแฟชั่นเสมอ ดูหรูดูเก๋ สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับราคาแพง ซึ่งหากคำนวณราคาเสื้อผ้าพร้อมเครื่องประดับตกแต่งเหล่านั้น คงรวมได้เป็นราคาที่แสดงตัวเลขหลายหลักที่เดียว นั่นใช่การมีบุคลิกภาพที่ดีหรือไม่ เป็นคำถามที่น่าติดตาม

ในความเป็นจริง มีบุคคลจำนวนมากที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่าบุคลิกภาพที่ดีและเร่งปรับปรุงกันเฉพาะสิ่งที่มองเห็นได้จากภายนอก การมีบุคลิกภาพที่ดีมีองค์ประกอบจากหลายๆ สิ่ง หมายถึงความน่าดูทั้งการเห็นได้จากภายนอก คือการดูแลใบหน้าจัดแต่งเสื้อผ้า มีท่วงท่าอิริยาบถที่น่ามอง และรวมถึงความน่าดูจากสิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายใน นั่นคือการเลือกสรรคำพูดที่ถูกกาละเทศะ มีน้ำเสียงที่น่าฟัง มีไมตรี มีความเอื้ออาทรและที่สำคัญคือเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ ฉะนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลย ที่เราจะพัฒนาบุคลิกภาพของเราด้วยการเพิ่มค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น เราสามารถพัฒนาบุตลิกภาพได้โดยยึดหลักทางสายกลางหรือความพอเพียง ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้แนะไว้นั่นคือ ให้รู้จักความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมากระทบเราได้ในอนาคต “ความพอเพียง” นี้ เรานำมาปรับใช้กับการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างไรบ้าง

  • ปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่าง “พอเพียง พอเหมาะ และพอประมาณ” นั่นคือ หากเลือกซื้อเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า ก็ยึดหลักความพอดีที่เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของเรา เราสามารถดูดีได้ด้วยสินค้าที่ไม่ต้องเป็นสินค้าแบรนเนม กระโปรง เสื้อเชิ้ตหรือกางเกง สามารถเลือกสรรได้ จากแหล่งที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ทดลองสวมให้เหมาะสม ให้พอดีกับเราก่อน แล้วค่อยจ่ายเงินนะคะ

  • ตรวจตราดูเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของเราเป็นประจำ ชุดไหนที่สมควรบริจาคก็มองให้ญาติพี่น้องไปค่ะ แบบไหนที่สามารถนำมาสลับใส่กับเสื้อหรือกระโปรงชุดอื่นได้แล้วดูดี แบบไม่เชย หรือล้าสมัยไปก็นำมาสลับปรับใช้ได้พร้อมด้วยเครื่องประดับเก๋ๆ สักนิด เกิดเป็นแฟชั่นแนวใหม่ๆ ได้เหมือนกัน

  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศไทยแทนสินค้านอกค่ะ ปัจจุบันบริษัทเครื่องสำอางในประเทศไทยสามารถค้นคิดผลิตเครื่องสำอางออกมาให้คนไทยได้ใช้กันอย่างมากมาย โดยผ่านการวิจัยและพัฒนา อย่างมีขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโลกทีเดียว ครั้งต่อไปหากคุณจะเดินเข้าห้างสรรพสินค้าซื้อเครื่องสำอาง แบรนด์ไทยข้างๆ บ้างนะคะ เพราะเหมาะกับสภาพผิวของคนเอเซียและคนไทย ยิ่งกว่านั้นสำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ยังได้รับรองคุณภาพแล้วค่ะ

สำหรับการพัฒนาบุคลิกาพภายใน หมายถึงการพัฒนาทัศนคติและการพัฒนาความนึกคิด ไม่ต้องเสียเงินซื้อหาด้วยราคาแพงเลยค่ะ เพียงเราหมั่นหาความรู้จากการอ่าน จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หมั่นฝึกฝนด้วยการเลือกใช้คำพูด เลือกใช้ท่าทางที่เหมาะสมกับกาละเทศะ พัฒนาจิตใจอยู่เสมอด้วยการฝึกมองโลกในแง่ดี มองว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออก เป็นผู้ที่สามารถเดิมเต็มความรักได้อยู่เสมอ สามารถรักตัวเอง รักเพื่อน และพร้อมที่จะสร้างมิตรภาพกับผู้คนได้ตลอดเวลา ที่สำคัญมีความกตัญญูต่อคุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงระลึกถึงผู้มีพระคุณของเรา และหาทางตอบแทนทุกครั้งที่มีโอกาส

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาบุคลิกภาพนั้น สามารถไปได้ด้วยดีกับคำว่า “ความพอเพียง” ทีเดียวค่ะ เพียงเราหมั่นดูแลตนเองอยู่เสมอพร้อมไปกับความพอดี ความพอเหมาะและความพอประมาณ ชีวิตของเราก็จะมีความสุข ซึ่งจะปรากฏออกมาเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเอง


ที่มา : ศรันยา  สารากรบริรักษ์ มธบ.สื่อสัมพันธ์  วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์