ติดต่อเรา

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน Career Prep.
ห้องกระจก อาคารสนั่น เกตุทัต (อาคาร5)
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 0-2954-7300 ต่อ 734-736
E-mail : Careerprep@dpu.ac.th
Facebook : Careerprep DPU