ข้อมูลส่วนตัว

พฤศจิกายน

เปิดให้เลือกจองที่นั่ง วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
1 พฤศจิกายน 2559 / 9:00 - 12:00 น.
Module 1 : การสร้าง Infographic ด้วย Template สำเร็จรูป (เหลือ 0 ที่นั่ง)
Module 1 : Apple: iMovie, Page, Swivl (เหลือ 10 ที่นั่ง)
Module 2 : Critical Thinking (เหลือ 198 ที่นั่ง)
8 พฤศจิกายน 2559 / 9:00 - 12:00 น.
Module 1 : การสร้าง Infographic ด้วย Template สำเร็จรูป (เหลือ 32 ที่นั่ง)
Module 1 : Apple: iMovie, Page, Swivl (เหลือ 8 ที่นั่ง)
Module 2 : Innovation (เหลือ 197 ที่นั่ง)
15 พฤศจิกายน 2559 / 9:00 - 12:00 น.
Module 1 : การสร้าง Infographic ด้วย Template สำเร็จรูป (เหลือ 31 ที่นั่ง)
Module 2 : Education APP (เหลือ 166 ที่นั่ง)
22 พฤศจิกายน 2559 / 9:00 - 12:00 น.
Module 1 : การสร้างกราฟิก เว็บเพจ และวิดีโอด้วย Adobe Spark (เหลือ 54 ที่นั่ง)
Module 2 : Industry 4.0 (เหลือ 168 ที่นั่ง)

ข้อกำหนด

1. อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 7 ครั้ง โดยผ่าน Module 1 อย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในภาคเรียนที่ 1)

2. อาจารย์ทุกคนมีสื่อการสอนโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับการอบรม โดยมีเนื้อหาสัมพันธ์กับรายวิชาและThailand 4.0 and AEC + China อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน (ภายในภาคเรียนที่ 1)

3. สำหรับ Module 3 : Research Beginners และ Module 4 : Champion Team ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

 

การอบรมมี 2 Module คือ

Module 1 : Educational Technology

Module 2 : Thailand 4.0 and AEC + China


ข้อมูลติดต่อ

การใช้งานระบบ : โทร. 626 (โสภิตา) หรือ 883 (เชษฐา)

ข้อมูลหลักสูตร : โทร. 552 (ฟ้า)