ติดต่อเรา

ชั้นลอย อาคารสำนักอธิการบดี 2
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2954-7380
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 545, 262

e-mail : dpu.coop@hotmail.com

               dpu.coop@dpu.ac.th

facebook: สหกรณฺออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     

เวลาทำการ

เรื่องทั่วไป 08.45-16.30 น.          
รับ-จ่ายเงิน 08.45-15.00 น