DPU Part Time Job Fair 2016

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 และบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด จัดงาน DPU Part Time Job Fair 2016 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการจัดหางานให้กับบัณฑิต นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเลือกสมัครงานกับบริษัทต่างๆ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสรู้จักกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยมีสถานประกอบการมารับสมัครงานนักศึกษาจำนวน 40 บริษัท และมีนักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 300 คน