โครงการ “smart teen love say play” (วันที่ 22 มกราคม 2559)

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดโครงการ “smart teen love say play” วันที่ 22  มค.59  เวลา 10.00 - 14.00 น  ณ บริเวณใต้อาคาร 7

โดย ดร.อสมา มาตยาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ และร่วมเสวนาเรื่องความรัก นอกจากนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม 4 บูธ อาทิ บูธเรื่องความรัก เกม เพศ และการพนัน