โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

รางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสั้น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรชัช เวียงนิล และ นายกษิดิ์วรรธน์ ณัฐจีรภัทร นักศึกษาสาขาภาพยนตร์

ที่ได้รางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสั้น "เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงินออม"

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา

 

คณะนิเทศสาตร์