โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

คลิปสารคดี ที่ ชาวนิเทศฯ DPU สัมภาษณ์ อ.สงคราม โพธิ์วิไล ช่างภาพผู้มีโอกาสได้ถวายงานฯ


หนึ่งในคลิปสารคดี ที่ ชาวนิเทศฯ DPU เรามีส่วนร่วม
สัมภาษณ์ อ.สงคราม โพธิ์วิไล ช่างภาพผู้มีโอกาสได้ถวายงานฯ ที่มาบรรยายที่ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์