ร้านอาหาร Coffe Shop


           บริการร้านค้า Coffee Shop และร้านอาหาร ตามอาคารเรียนต่างๆ เพื่อความสะดวกของนักศึกษา