• chinese

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562

การแข่งขันภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกลับมาอีกครั้ง กับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ที่มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนให้แก่เยาวชนไทย

โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สอบถามโทร.0-2954-7300 ต่อ 899 หรือ Line ID: @xlv7204w