สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
ประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล


มูลนิธิร่มฉัตรจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกสังกัดทั่วประเทศ โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่ครู นักเรียน และโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศรู้จักและกล่าวขานถึงทุกปี ต้องขอยกย่อง ดร.อุบล เล่นวารี อดีตที่ปรึกษาระดับ 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ที่คิดริเริ่มโครงการดีๆ เช่นนี้ให้แก่เยาวชนไทย

ทางมูลนิธิร่มฉัตรได้ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้สนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎด้วย โครงการเพชรยอดมงกุฎจึงได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี และมีความก้าวหน้าตามลำดับ ปัจจุบัน โครงการเพชรยอดมงกุฎมีการแข่งขันรวม 13 วิชา ได้แก่ ภาษาจีน เศรษฐศาสตร์ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (ระดับอุดมศึกษา) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภาษาญี่ปุ่น และประวัติศาสตร์

ขอขอบคุณท่านทั้งหลาย ที่ได้ให้คำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการเพชรยอดมงกุฎ เพื่อจะนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเรียนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ขออนิสงส์ที่ทุกท่านมีส่วนร่วมดำเนินงานโครงการเพชรยอดมงกุฎ ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ไป


崇迪帕玛哈勒蒙昆穆尼(赵坤通猜)

岱密金佛寺副主持
隆财基金会主席
海上丝路孔子学院理事会主席


隆财基金会成立的宗旨,是为了促进全泰国青少年的教育事业。宝石王杯项目是隆财基金会提供教育奖学金和执行预算的项目之一,从1998年起至今,为全国各级学校的教师和学生所熟知,并广为赞誉。这首先要感谢基础教育委员会前顾问乌文·兰瓦力博士,是她为泰国青少年开创了这个项目。

隆财基金会成立的宗旨,是为了促进全泰国青少年的教育事业。宝石王杯项目是隆财基金会提供教育奖学金和执行预算的项目之一,从1998年起至今,为全国各级学校的教师和学生所熟知,并广为赞誉。这首先要感谢基础教育委员会前顾问乌文·兰瓦力博士,是她为泰国青少年开创了这个项目。

感谢各位为宝石王杯委员会提供的宝贵意见和建议,我们将把意见和建议用于宝石王杯发展,让宝石王杯更有成效,更符合教育部的教学方针。

祝愿所有为宝石王杯项目、为国家教育事业做出贡献的参与者,健康,长寿,幸福,进步,事业顺利,生活愉快。

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอกราบขอบพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่ได้มีเมตตามอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎเป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษามากขึ้นทุกปี เพราะนอกจากจะเป็นเวทีสากลในการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาจีนแล้ว ผู้เข้าแข่งขันยังมีโอกาสจะได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีไปศึกษาต่อในทุกระดับชั้น ณ สถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะสำนักงานฮั่นปั้น (Hanban) ซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการส่งเสริมการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในโพ้นทะเล ได้ให้การยอมรับและสนับสนุนโครงการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎมาโดยตลอดทุกปี จึงทำให้โครงการแข่งขันนี้มีนักเรียนจากภูมิภาคอาเซียนเข้ามาแข่งขันมากขึ้น เป็นการขยายเวทีการแข่งขันให้กว้างไกลออกไปอีก ซึ่งจะทำให้การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนได้ผลมากขึ้น

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอต้อนรับคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยความยินดียิ่ง หากมีสิ่งใดที่ท่านจะแนะนำให้การจัดงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอได้โปรดแจ้งได้ทาง Email address: pr_dpu@dpu.ac.th


哒丽嘎-拉塔毗帕博士

泰国博仁大学校长


首先我仅代表博仁大学向岱密金佛寺副主持、隆财基金会主席、海上丝路孔子学院理事会主席崇迪帕玛哈勒蒙昆穆尼(赵坤通猜)表示由衷的感谢。感谢大师给予博仁大学的支持与信任,委任博仁大学与2019年8月18日作为第16届“汉语桥----宝石王杯”国际汉语大赛的承办学校。

目前,“汉语桥--宝石王杯”国际汉语大赛在各年龄层汉语学习者中越来越受欢迎,它不仅是展示参赛者们汉语水平的国际性舞台,更设置了崇迪帕玛哈勒蒙昆穆尼奖学金,为各位优胜者提供赴华深造的机会。此外,“汉语桥--宝石王杯”国际汉语大赛深受中国孔子学院总部/国家汉办的重视与支持,近年来吸引了大批来自东南亚的各国汉语学习者前来参加,随着其影响力的不断扩大,汉语桥--宝石王杯国际汉语大赛在泰国的汉语教学推广发展中起到了重要作用。

最后,请允许我向各位嘉宾、指导教师、参赛学生家长及各位参赛学生的到来表示热烈欢迎。预祝各位选手发挥出最高水平,取得最好成绩!博仁大学真诚期待您对此次比赛活动给出宝贵的建议与意见。

联系方式:pr_dpu@dpu.ac.th