ผลการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14 (นานาชาติ)