Dhurakij Pundit University " NEW BUSINESS DNA "

หอพักนักศึกษา


           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีหอพัก 6 แห่ง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารจัดการโดย มธบ. อีกทั้ง หอพัก ของเอกชนในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มธบ.

ติดต่อ

หอพัก DPU 1

  • 0-9254-7300 ต่อ 201
  • 0-9254-9041 - 8

หอพัก DPU 2

  • 0-2594-7300 ต่อ 614
  • 0-2954-9041 - 8
  • 0-2951-1118

หอพัก DPU 3

  • 0-2954-6669 ต่อ 102, 103


           แผนที่หอพักเอกชนบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย


ดู หอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า