อ.วิบูลย์ศักดิ์ พิกุล

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปฏิบัติงานทางด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมอินทรารีเจนท์
  • ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท
  • ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมดีพียูเพลส

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • รองผู้จัดการ โรงแรม ดีพียูเพลส

ความเชี่ยวชาญ

  • งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานจัดเลี้ยง มารยาทในโต๊ะรับประทานอาหาร (Table Manner) ทักษะการสื่อสาร การขายโดยการแนะนำและการแก้ไขปัญหาในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม