อ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ปัจจุบัน

 1. ประธานบริษัท TS Training and Consulting Group จำกัด
 2. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ที่ปรึกษาภัตตาคาร Pure Lotus vegetarian restaurant สาขาปักกิ่ง ประเทศจีนและสาขาดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 4. กรรมการประจำสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. กรรมการประจำสำนักเสริมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การศึกษา (อุดมศึกษา)

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จาก The University of Western Australia
 • ด้วยทุน Colombo Plan

 

หน้าที่/ตำแหน่งในอดีต

 • อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานโครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการอบรมเทคนิค พฤติกรรมศาสตร์สำหรับนักบริหาร
 • ที่ปรึกษาและรักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัทโลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ประธานนักเรียนไทยรัฐออสเตรเลียตะวันตก
 • ผู้อำนวยการสมาคมนักเรียนต่างชาติ ประเทศออสเตรเลีย (OSS DIRECTOR)

 

ผลงานทางวิชาการ / หนังสือ

 • หนังสือจิตวิทยาพาสนุก, 2538-2547.
 • สนุกกับจิตวิทยา, 2539-2547.
 • หนังสือ "เรื่องนักจิตวิทยาคนหนึ่ง", 2547.
 • หนังสือ "การบริหารภายใต้ภาวะวิกฤติกับจริยธรรมทางธุรกิจ" , 2541.
 • หนังสือแปล “AQ: อึดเกินพิกัด” แปลจาก “Adversity Quotient: Turning obstacles into opportunity” ของ Paul G. Stoltz. , 2548. (ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 4 แล้ว โดยใช้ชื่อว่า “AQ พลังแห่งความสำเร็จ” ปีที่พิมพ์ล่าสุด 2552)
 • หนังสือแปล “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก” แปลจาก “Active Customer Relationship Management” ของ Jarmo R. Lehtinen., 2550.
 • หนังสือ “เชื่อ! เรื่องใหญ่ที่สุดในโลก”, 2551. (เขียนร่วมกับท่าน ว.วชิรเมธี)
 • หนังสือ “ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ”, 2551.