อ.สุผจญ กลิ่นสุวรรณ

 

การศึกษา 

-  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546

-  ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

-  ผู้ประกาศข่าวครอบครัวข่าว 3

-  ผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษไทยพีบีเอส

-  ผู้ผลิตรายการ และอาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  ครีเอทีฟ รายการ English Breakfast

 

ประวัติการทำงาน 

-   ผู้จัดรายการ English Breakfast ThaiPBS (2551 – ปัจจุบัน)

-   ผู้ประกาศข่าว ThaiPBS (2551 – 2552)

-   ผู้จัดรายการ The Morning Show, radio talk show Fm 105 2552

-   Freelance Copy writer and translator, ARC worldwide (Thailand) 2550 – 2551

-   Foreign News Reporter, Anchor and Main Host of MCTV (Mekong Community Television) program, TITV News      Station,  Bangkok 2549 – 2550

-   Freelance MC for Nation Junior’s Road Show and NJ Spelling Bee 2549 – ปัจจุบัน

-   ผู้จัดรายการ Shell Quiz on the Road (English Quiz Show) 2550 – 2551

-   ผู้ประสานงานและล่าม , for staffs of IFES (International Foundation for Election Systems) visiting Thailand (March-April) 2550

-   ผู้จัดรายการ TATV English News Program (weekends), on-air UBC9 and worldwide 2549

-   English News Anchor and Reporter (Freelance), Radio Thailand News, Public Relations Department 2548 – 2549

-   English Language News Reporter and Anchor, Nation Channel, Bangkok, 2547-2549

-   Co-Host, Larn Jed Setthakij show, (CH7), 2549

-   One of the 10 Finalist, MTV (Thailand’s) VJ Hunt contest, 2548