ตารางการอบรม Public Training ประจำปี

In-house Training

ลำดับ
วันอบรบ
หัวข้อหลักสูตร
วิทยากร
ราคา
1
พฤหัสฯ - ศุุกร์
7 - 8 ธันวาคม 2560
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานภาคประสบการณ์ (Workshop)
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
5,900 บาท