ตารางการอบรม Public Training ประจำปี

In-house Training

ลำดับ
วันอบรบ
หัวข้อหลักสูตร
วิทยากร
ราคา
1
อังคาร
10 ตุลาคม 2560
หลักสูตรกฎหมายแรงงาน “การจ้างงานยุคไทยแลนด์ 4.0 : สิ่งที่นายจ้างควรรู้”
อาจารย์ปนิธิ ศิริเขต
2,500 บาท
2
พฤหัสฯ - ศุุกร์
9 - 10 พฤศจิกายน 2560
เทคนิคการ Update /วิเคราะห์ / บริหารโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ)
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
3,800 บาท
3
พฤหัสฯ - ศุุกร์
7 - 8 ธันวาคม 2560
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานภาคประสบการณ์ (Workshop)
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
3,800 บาท