ดร.สมิตา หมวดทอง

ปัจจุบัน

 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English นนทบุรี
 • พิธีกรรายการ English Breakfast ช่วง Just Ask ช่อง Thai PBS
 • ผู้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษกับนุ้ยอิงลิช FM.96.75
 • ผู้เขียนคอลัมน์ Teacher’s Corner และ แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ นิตยสาร I Get English
 • ผู้เขียนคอลัมน์ Just Ask @ Thai Oil นิตยสารอัคนีบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษ Top English FM 102 จ-ศ 22.30 น.

การศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโทสาขา International Boudaries จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
 • ได้รับทุน Hungarian Scholarship ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศฮังการี
 • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (3 ปีครึ่ง)
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์และกิจกรรม

 • วิทยากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ / ล่ามในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
 • ข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์ผลสูงรุ่นที่ 3 (HiPPs) และล่ามอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในงานเยี่ยมคารวะ ขณะรับราชการที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
 • หัวหน้าแผนกต่างประเทศ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าฝ่ายข้อมูล ติดตาม ประเมินผล ในงานจุฬาวิชาการ ส่วนงานศาลาพระเกี้ยว

ผลงานหนังสือ

ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ Just Ask พี่นุ้ย!  สนพ. ซีเอ็ดส์ / เคล็ดวิชาคว้าทุน สนพ. สถาพร/ ศัพท์ 1 ล้านผ่าน 1 คลิก สนพ. Feel Good / เก่งอังกฤษได้ ไม่เห็นต้องจ่ายแพง สนพ. Happy Books / พิชิต Grammar ตัวแม่ สนพ. Think Beyond / บินเดี่ยว เรียนเที่ยวเมืองนอก สนพ. คิดดี / บรรณาธิการภาษาอังกฤษหนังสือชุดภารกิจฮาล่าข้ามโลก สนพ. The Book Wave