ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

การศึกษา

 • Ph.D. in Computer Science and Engineering, The Pennsylvania State University, USA
 • MSc. in Information Technology for Manufacture (Graduated with Distinction), University of Warwick, UK
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานโครงการ

 • โครงการระบบสนทนาข้อความทางโทรศัพท์แบบมีความปลอดภัยสูง ช่วงเวลาดำเนินการ มีนาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2558 สนับสนุนโดย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • โครงการระบบ CaptionPhone ที่รองรับการใช้งานแบบ Real Time Text Chat ทั้งบนเครื่องแม่ข่ายระบบปฏิบัติการ Linux โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android และเครื่อง PC ระบบปฏิบัติการ Windows ช่วงเวลาดำเนินการ เมษายน ถึง สิงหาคม 2558 สนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • โครงการพัฒนา Mobile Application สำหรับระบบ Traffic Voice Information Service (TVIS) สำหรับสถานีจราจรเพื่อสังคมในการจัดเก็บข้อมูลสภาพจราจรและรายงานสภาพจราจรผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ช่วงเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 สนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • โครงการ Client สำหรับระบบงาน Caption Phone เพื่อให้บริการแบบ Making a Call Service บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android ดำเนินการ พฤษภาคม 2555 ถึง ตุลาคม 2555 สนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • โครงการระบบสำหรับส่งพิกัดตำแหน่งผู้ใช้งานผ่านทาง Voice Channel บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android ไปยังระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ช่วงเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555 สนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 06/2007 - 07/2010: Research Assistant, The Pennsylvania State University, USA
 • 01/2007 - 05/2007: Teaching Assistant, The Pennsylvania State University, USA
 • 03/2004 - 06/2004: IT Staff, University of Warwick, UK
 • 04/2002 - 05/2003: System Engineer, NS Electronics Bangkok

งานวิจัย/บทความ

Conferences & Articles

 • Machigar Ongtang, Satama Sirivunnabood, “Transportation Backhaul Matching using Binary Programming Model: A Case Study on Third-Party Logistics Network in Thailand”, International Conference on Mechatronics Manufacturing and Automation (ICMMA 2014), to be included in Lecture Notes on Software Engineering (LNSE), Vol. 2, Issue 3, August 2014, pp. 251-255
 • Ongtang M.,  McLaughlin S., Enck W., McDaniel P., Semantically Rich Application-Centric Security in Android, Journal of Security and Communication Networks, Wiley, August 2012
 • Ongtang M., Butler K., and McDaniel P., Porscha: Policy Oriented Secure Content Handling in Android, in Proceedings of 26th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC 2010). Austin, TX, USA, December 2010. 
 • Ongtang M., McLaughlin S., Enck W., McDaniel P., Semantically Rich Application-Centric Security in Android, in Proceedings of 25th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC 2009), Honolulu, Hawaii, USA, December 2009. -- (Best Paper Award)
 • Enck W., Ongtang M., McDaniel P., On Lightweight Mobile Phone Application Certification, in Proceedings of the 16th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2009), Chicago, USA, November 2009.
 • Traynor P., Lin M., Ongtang M., Rao V., Jaeger T., McDaniel P., and La Porta T., On Cellular Botnets: Measuring the Impact of Malicious Devices on a Cellular Network Core, in Proceedings of the 16th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2009), November 2009.
 • Enck W., Ongtang M., McDaniel, Understanding Android Security, IEEE Security & Privacy Magazine, Vol. 7(1), January/February 2009, pages 10-17.
 • M. Ongtang, A. R. Hurson, Y. Jiao, Agent-based Infrastructure for Data and Transaction Management in Mobile Heterogeneous Environment, in Proceedings of International Conference on Communications and Mobile Computing, 2009 (CMC'09), Kunming, Yunnan, China, January 2009.
 • M. Ongtang, A. R. Hurson, Y. Jiao, Transactional Agents for Pervasive Computing, in Proceedings of IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2008), Marrakech, Morocco, July 2008.
 • E. Jeans, M. Ongtang, A. R. Hurson, Web-based Service Exchange System for Agents and Humans Alike, in Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008), Hawaii, USA, January 2008.
 • M. Ongtang, A. R. Hurson, Y. Jiao, T.E. Potok, Agent-based Transaction Management for Mobile Multidatabase, in Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Network and Communication (WiMob 2007), New York, USA, October 2007.

Journal

 • Tanapuch Wanwarang, Machigar Ongtang, “Elitism Enhancements for Genetic Algorithm based Network Intrusion Detection System”, Journal of Convergence Information Technology, Vol. 8, No. 17, December 2013, pp. 31-42
 • Ongtang M., McLaughlin S., Enck W., McDaniel P., Semantically Rich Application-Centric Security in Android, submitted to Journal of Security and Communication Networks.
 • M. Ongtang, Simulation Software for Networking Education, Inter-University Conference, The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL-Thailand), ASAIHL-Thailand Journal, 2005.

Books & Book Chapters

 • A. R. Hurson, E. Jean, X. Gao, M. Ongtang, Y. Jiao, T.E. Potok, Recent Advances in Mobile Agent-Oriented Applications, in Mobile Intelligence, John Wiley & Sons, Inc., 2010.
 • M. Ongtang, Data Structures and Algorithms, Dhurakij Pundit University, August 2006.