อ.กมลภัทร บุญค้ำ

การศึกษา

ปริญญาตรี พณ.บ. คณะพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (การตลาด)

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัทแอดวานซ์ดาต้าเน็ตเวิร์คคอมมูนิเคชัน
 • บรรณาธิการที่ปรึกษา บริษัทเออาร์ บิสซิเนส พับลิชชิง จำกัด (ARbP)
 • วิทยากรและที่ปรึกษา โครงการ PI Club สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (การใช้ไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิต)
 • ผู้จัดการด้านการบริหารโครงการ บริษัทสยามทูยู จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟูจิตซึ ซิสเต็ม บิสซิเนส ไทยแลนด์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท KSC Internet จำกัด

ประวัติงานเขียน/แปล

 • ผลงานแปลพ็อกเก็ตบุ๊ค การตลาดสุดขั้ว (Your marketing sucks)
 • ผลงานแปลพ็อคเก็ตบุ๊ค Wikinomics
 • ผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊ค The Leadership
 • ผลงานเขียน Cover story หนังสือ Business.com ในเครือ AR publishing
 • คอลัมนิสต์และผลงานเขียนบทความ ในหนังสือ ComMart, eWeek, eLeader, eEnterprise, Mobile mag, 

Phone mage, First mobile, ฯลฯ

ประสบการณ์งานวิทยากร

 • วิทยากรสู้วิกฤติด้วยความมุ่งมั่น สำหรับธุรกิจ SME
 • วิทยากรการบริหารองค์ความรู้แบบองค์รวม (Heuristic approach on KM) คณะอาจารย์ราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะบริหารธุรกิจ
 • วิทยากร ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยากรเส้นทางสู่สุดยอดนักขาย สำหรับธุรกิจ SME
 • วิทยากรโครงการ ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) โครงการ PI club สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • อาจารย์ด้านการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย / การบริหารช่องทางจัดจำหน่าย มหาวิทยาลัยศรีปทุม