อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์

การศึกษา

 • ประถมศึกษา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • มัธยมศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, กศน.
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • MIT OpenCourseWare and iTunes University

ปัจจุบัน

 • นักเขียนและสื่อสารมวลชน
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ 101 Newschannel.net  ทาง FM 101 วันอาทิตย์ 19.30 – 21.00 น.
 • ผู้ก่อตั้งโครงการ การศึกษา 2.0 และโครงการโรงเรียนการบินจำลอง

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ดำเนินรายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (2543 – 2553)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวนเจอร์ดอทคอม จำกัด (2543 – 2551)
 • ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการวิทยุ พิธีกรรายการโทรทัศน์ สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. (2540 – 2543)                                                                       

ผลงานหนังสือ

 • จับเสือมือเปล่า เล่ม 1 – 3  (2546 – 2548)             
 • เปิดโลกธุรกิจออนไลน์ด้วยอีเบย์ (2548)
 • Search Engine Marketing 2.0 (2548)
 • ปฏิวัติระบบบริหารองค์กรด้วย Google Apps (2550)
 • เรียนฟรี MBA ที่ฮาร์วาร์ด (2552)
 • Nation Channel ในสนามข่าวเราคือตัวจริง (2555)