ตารางการอบรม Public Training ประจำปี พ.ศ. 2558

ที่
วันอบรม
หัวข้อหลักสูตร
วิทยากร
ราคา
1
อังคาร
28
มิถุนายน59
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อ.นงนิภา ตุลยานนท์ อดีตรองคณบดี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2,800
2
พุธ
ถึง
พฤหัสฯ
13 - 14
กรกฎาคม59
การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Minitab
อ.ธนกฤต แก้วนุ้ย รองคณบดี และหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5,900
3
พุธ
ถึง
พฤหัสฯ
27 - 28
กรกฎาคม59
การวางแผนการผลิต จัดส่ง และบริหารสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
อ.ธนกฤต แก้วนุ้ย รองคณบดี และหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5,900

ดูตารางการอบรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Calendar

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวทั้งหมด

คลิปวิดีโอ

หลักสูตร จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับ Competency และ Performance

ดูคลิปวิโอทั้งหมด

ฝากข้อความ