มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณณีมาศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณณีมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ณ ห้องประชุมคณะ อาคาร 5 ชั้น 11 วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 - 11.00 น. คลิกเพื่อดูภาพ

รายการข่าวทั้งหมด