พรรณไม้งาม_กรกฎาคม

 • จิกน้ำ

  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula(L. ) Gaerth.

  บริเวณ

  ภายในมหาวิทยาลัยได้ปลูกต้นจิกน้ำ จำนวน 8 ต้น บริเวณ สวนอุทยานลานธรรม , ศูนย์วัฒนธรรม

  ลักษณะทั่วไป

  จิกน้ำเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ตั้งแต่ 10 - 18 เมตร มีทรงต้นและพุ่มใบแผ่กว้าง  พบมากตามป่าชายเลน ริมน้ำ คลองบึง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เป็นต้นไม้ ที่มีพุ่มใบสวยงาม และเพิ่มเสน่ห์มากขึ้นเมื่อมีดอกที่ห้อยระย้า เหมาะกับการนำมาจัดสวนประกอบน้ำ

  • ใบ  ใหญ่ ยาว ปลายแหลม ร่องใบลึก
  • ดอก เล็กสีชมพูอ่อน แต่มีเกสรสีขาวจำนวนมาก ดอกออกเป็นช่อห้อยระย้า ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม จะเริ่มบานในตอนเย็นถึงเช้า พอสายหน่อยก็จะร่วง
  • ผล เป็นรูปสี่เหลี่ยม
 • ยี่เข่ง
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia indica L.
  ชื่อวงศ์ : Lythraceae
  ชื่อสามัญ : Crape myrtle, Indian lilac,

  บริเวณ

  ภายในมหาวิทยาลัยได้ปลูกต้นยี่เข่ง จำนวน  4 ต้น บริเวณ สวนอุทยานลานธรรม

  ลักษณะทั่วไป

  ไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ แผ่กว้าง บางครั้งมีลักษณะเป็นพุ่มโปร่ง เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลเป็นมัน มีสะเก็ดสีขาวลอกเป็นแผ่น

  • ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่ กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 3-4.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเช้มมีขนสากตามเส้นกลางใบและเส้นใบ ผิวใบด้านล่างสีเขียว อ่อนกว่าก้านใบสั้น  ใบใช้ตำพอกหรือทาแผลสด แก้ผดผื่นคัน ดอกแก้ตกเลือดหลังคลอด แก้หนองใน ตำพอกแก้กลาก เกลื้อน แผล ฝี
  • ดอก (Flower) : สีขาว ชมพู และม่วง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอก6 กลีบ ปลายกลีบดอกแผ่กว้างเป็นลอนคลื่นโคนกลีบเรียว ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 เซนติเมตร
  • ผล (Fruit) : ผลเเห้งแตก รูปถ้วย เปลือกเเข็ง มีเมล็ดจำนวนมาก

 

 • แก้วมุกดาป่า

   

  บริเวณ

  ภายในมหาวิทยาลัย ปลูกต้นแก้วมุกดาป่า จำนวน 1 ต้น บริเวณ อุทยานลานธรรม

  ลักษณะทั่วไป 

  • ใบ : แก้วมุกดาสายพันธุ์ดอกไม้หอม พื้นใบโดยรวมมีลักษณะงุ้มลงเหมือนหลังเต่า ส่วนพันธุ์ดอกหอมมีลักษณะห่อตัวขึ้น เหมือนลักษณะใบไม้ทั่วไป
  • ลำต้น : แก้วมุกดาสายพันธุ์ดอกหอม ลักษณะลำต้นมีสีเขียวอมเหลือง ส่วนพันธุ์ดอกหอมออกสีเขียวอย่างเดียว
  • ดอก : มีลักษณะเหมือนกันเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะรูปร่าง หน้าตา ลักษณะของเกสรตัวผู้ตัวเมีย แต่ที่ต่างกันกัน แก้วมุกดาพันธุ์ดอกไม่หอมมีสีดอกขาวอมเหลือง มีริ้วสีเหลืองบริเวณโคนดอกทั้งด้านนอกและด้านใน ส่วนพันธุ์ดอกหอมจะมีสีขาวอมเขียวในบริเวณดังกล่าว

 

 • ตันหยง

   

  ชื่อสามัญ : Divi-div
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia coriaria
  ชื่อวงศ์ : Caesalpinioideae หรือ Leguminosae

  บริเวณ

  ภายในมหาวิทยาลัย ปลูกต้นตันหยง จำนวน 1 ต้น บริเวณอุทยานลานธรรม

   ลักษณะทั่วไป

  ไม้ยืนต้นขนาดกลาง รูปแบบทรงพุ่มไม่แน่นอน ต้องตัดแต่งสม่ำเสมอจึงจะได้รูปแบบที่ต้องการ ออกดอกช่วงฤดูฝน (พ.ค. - ส.ค.) มีกลิ่นหอมอ่อนตลอดวัน เมื่อตันหยงโตแล้วจะมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพันธุ์ไม้หอมหลายชนิด