หอพักนักศึกษา

            

 

 • หอพัก DPU 1

         เป็นหอพักนักศึกษาหญิง สูง 3 ชั้น 93 ห้อง แบ่งเป็นห้องปรับอากาศ 43 ห้อง และห้องพัดลม 50 ห้อง พักห้องละ 2 คน อัตราค่าเช่าห้องปรับอากาศคนละ 1,350 บาท (2,700 บาท / ห้อง) ห้องพัดลมคนละ 1,100 บาท (2,200 บาท/ห้อง) เฟอร์นิเจอร์ประกอบด้วย เตียงเดี่ยว  ตู้เสื้อผ้า  และโต๊ะอ่านหนังสือ จำนวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมอินเตอร์เน็ต  

         ยังมีห้องสันทนาการให้นักศึกษาใช้ทำการบ้าน และพักผ่อน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ  ที่นั่งภายในสวน เป็นต้น

  • ติดต่อสำนักงานหอพัก  0-2954-7300 ต่อ 201  หรือ  0-2954-9041-8

     

 

 

  

 • หอพัก DPU 2

       เป็นหอพักนักศึกษาหญิง สูง 3 ชั้น มีห้องพัดลม 39 ห้อง พักห้องละ 2 คน อัตราค่าเช่าห้องคนละ 1,000 บาท (2,000 บาท / ห้อง) เฟอร์นิเจอร์ประกอบด้วย เตียง 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะอ่านหนังสือ อย่างละ 2 ชุด พร้อมอินเตอร์เน็ต

        ยังมีห้องสันทนาการ ให้นักศึกษาใช้ทำการบ้าน และพักผ่อน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ  ที่นั่งภายในสวน เป็นต้น

  •  ติดต่อสำนักงานหอพัก 0-29547300 ต่อ 202 หรือ 0-25911140 , 0-25911118

  

 • หอพัก DPU 3

       เป็นหอพักนักศึกษารวม สูง 7 ชั้น โดยแยกชั้นนักศึกษาชาย - หญิง และควบคุมด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือทุกชั้น  ห้องปรับอากาศ 174 ห้อง อัตราค่าเช่าห้องละ 4,000 บาท เฟอร์นิเจอร์ประกอบด้วย เครื่่องทำน้ำอุ่น เตียง ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะอ่านหนังสือ  พร้อมอินเตอร์เน็ตไร้สาย

        ยังมีห้องสันทนาการให้นักศึกษาใช้ทำการบ้าน  และพักผ่อน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ  ตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติ  ที่นั่งภายในสวน  เป็นต้น

  •  ติดต่อสำนักงานหอพัก  0-29546669 ต่อ  103  หรือ 0-29547300 ต่อ  203