Green & Clean Campus : มหาวิทยาลัยในสวน

 

แนวคิด

“การได้ทำงานและศึกษาในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและบรรยากาศที่เขียว ร่มรื่น”

ช่วยให้ทั้งคนทำงาน ทั้งนักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี

นี่คือแนวคิดของ ท่าน อาจารย์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และท่านอาจารย์สนั่น เกตุทัต

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้วางไว้

ความเป็นมา

           ท่านอาจารย์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และท่านอาจารย์สนั่น เกตุทัต ได้ ให้ความสำคัญกับการวางภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ในสวนหย่อม และวางแผนภูมิทัศน์ บึงสระน้ำ ไปถึงการก่อสร้างศาลาธรรม เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นที่พักพิงทางใจ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย  มีแผนพัฒนาด้านกายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อสวยงามและร่มรื่นมาอย่างต่อเนื่อง

           บนเนื้อที่ราว 85 ไร่ มีต้นไม้ยืนต้นในสวน กว่า 2,000 ต้น และมีไม้กระถางที่สลับหมุนเวียนในอาคารประดับกว่า 1,000 กระถาง ที่ดูแลบำรุงรักษาให้เขียว ร่มรื่น แล้ว รวมถึงมีีพื้นที่ใช้สอยบนอาคาร กว่า 20 หลัง เนื้อที่กว่า 120,000 ตารางเมตร ต้องดูแลให้สะอาด เรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอ

สวนเขียว ร่มรื่น

          


ปัจจุบัน แม้จะมีการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยยังคงกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้คงสภาพเป็นสวน ประกอบด้วยไม้ยืนต้น ทั้งไม้ดอกและไม้ใบ ทั้งที่เป็นบริเวณสวน และบริเวณรอบๆ อาคารเรียน ทางเดินเท้า ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พยายามคัดสรรพรรณไม้ที่ให้ทั้งความร่มรื่นและเป็นพรรณไม้ที่หายาก เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับทั้งความร่มรื่นสบายตา  สบายใจ  พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ เหล่านี้  อาทิ ต้นสักทอง  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงปลูก ต้นลำพู  ต้นประดู่แดง  เป็นต้น 

            

                  

   ภายในสวน  ยังมีศาลาธรรมธัช  ซึ่งเมื่อไม่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์  นักศึกษาสามารถเข้าไปนั่งทำการบ้าน  หรือนั่งสมาธิ เพื่อความสบายใจ 
มีสระน้ำขนาดใหญ่  ซึ่งภายในสระมีปลาและเต่าแหวกว่ายไปมา   ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ยืนดูเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ  ส่วนภายในอาคารก็จะมีการหมุนเวียนไม้ประดับที่ใช้ประดับตกแต่งในห้องประชุม  ตามทางเดิน  เพื่อช่วยเพิ่มสีสัน  ความสดใส  ลดความเคร่งเครียดที่เกิดระหว่างการเรียนหรือการประชุมต่าง ๆ    

                          
   

  

 สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม

            ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ใช้สอยไม่ว่าจะเป็น  ห้องเรียน  ห้องทำงาน  ห้องน้ำ  ตามอาคารต่างๆ

ให้มีความพร้อมใช้ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์  สะอาด  เรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอ แม้กระทั่งถนนทางเดินภายในมหาวิทยาลัย ก็จะกวาดเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่น เศษขยะที่ทิ้งไม่ถูกที่  ตลอดเวลาเช่นกัน

            

 

    
 ลดสภาวะมลพิษ

         เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนประชาชื่นและทางออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิต  จึงมียานพาหนะที่อาศัยมหาวิทยาลัยเป็นทางผ่านจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะมลพิษทางอากาศ  มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดช่วงเวลาระหว่าง 09.00 - 16.00 น.  เป็นช่วงปลอดรถบนถนน  โดยปิดการจราจรไม่ให้มีรถแล่นผ่ากลางมหาวิทยาลัยได้  รถที่เข้าด้านหน้าก็ต้องจอดที่อาคารจอดรถด้านหน้า  รถที่เข้าด้านหลังก็ให้จอดที่บริเวณจอดรถด้านหลัง  ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถลดสภาวะมลพิษทางอากาศลงไปได้บ้าง และยังช่วยให้นักศึกษาเดินในบริเวณมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย

                                                     

 

ปุ๋ยหมักลดสารเคมี

         สำหรับกิ่งไม้  เศษใบไม้ที่ร่วงหล่น  เศษหญ้า  มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมมาผลิตผสมกับปุ๋ยคอกเพื่อนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี  ลดความเป็นกรดให้กับพื้นดิน  ซึ่งนอกจากจะทำให้บริเวณมหาวิทยาลัยดูสะอาดแล้ว  ยังเป็นการประหยัดค่าปุ๋ยเคมีอีกด้วย

                  

 

คัดแยกวัสดุเหลือใช้ช่วยลดมลภาวะโลกร้อน

        ช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  จากมลพิษและของเสียจากวัสดุเหลือใช้  โดยมุ่งความสำคัญให้นักศึกษาและบุคคลกร  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้  ด้วยการคัดแยกก่อนทิ้ง  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดกระบวนการจัดการเศษวัสดุหเหลือใช้ที่มีประสิทธิผล  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  และเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับบุคคลากรผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมช่วยคัดแยกวัสดุเหลือใช้